خلاصه

مدل : JS

اولویت : زیاد

میزان دشواری : متوسط

میانگین امتیاز : 71%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: استفاده از تگ defer در javascript

کلیات

برای بارگذاری صفحه وب، مرورگر باید محتویات تمام تگ های اسکریپت را پردازش کند که باعث اضافه شدن زمان اضافی می شود. با حداقل کردن مقدار جاوا اسکریپت مورد نیاز برای رندر کردن صفحه وب و به تعویق انداختن جاوا اسکریپت های غیر ضروری تا نیاز به اجرای آن شود، شما می توانید باعث کاهش زمان بارگذاری اولیه صفحه وب سایت خود شوید.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow