خلاصه

مدل : CSS

اولویت : زیاد

میزان دشواری : ساده

میانگین امتیاز : 95%


امتیاز های این گزارش چه معنی می دهند؟
پارامتر ها براساس تاثیر بر روی امتیاز کلی طبقه بندی می شوند.

بهینه سازی پارامتر های بالای لیست می تواند امتیاز کلی شما را بهبود بخشد.


تمامی توصیه های امکان اعمال به صفحه شما را ندارند.

توصیه ها به معنای عمومی، بهترین شیوه ها هستند، اما بعضی چیزها از کنترل شما (به عنوان مثال منابع خارجی) خارج می شوند یا ممکن است به صفحه شما اعمال نشوند.

آیا برای بهینه سازی کمک نیاز دارید؟

می توانید برای راهنمایی از توضیح هر پارامتر کمک بگیرید یا با کارشناسان ما در 3dots تماس بگیرید.

3dots

سرعت صفحه: اینلاین کردن CSS های کوچک

کلیات

اینلاین کردن فایل های CSS با حجم کم باعث از بین رفتن سربار این فایل ها می شود.یه راه حل خوب دیگر برای جایگزین کردن اینلاین CSS ها این است که فایل های CSS را با هم ترکیب کنیم.

توصیه ها
پارامتر های سرعت صفحه پارامتر های Yslow